Soorya Singithi Kid's Pack

$ 22.34 USD
-
+
$ 16.34 USD

anything-anyware

මෙම පොත් කට්ටලය සඳහා පොත් 06 ක්, ෘඪෘ තැටි 2ක්, ප්‍රෙහෙලිකා 02 ක් ඇතුලත්ව ඇත.
පොත් 06 පිළිබ`ද විස්තරය


01. මගේ පාට පොත
වර්ණ පිළිබදව මුල සිට සරල අවබෝධය, සීමා රහිතව වර්ණ ගැන්වීමේ සිට සීමාවක් තුල වර්ණ ගැන්වීමට අතැ`ගිලි හුරු කිරීම වැනි සංකීර්ණ සීමා දක්වා ම ක‍්‍රමාණුකූලව ඇ`ගිළි, අත්, මනස හුරු කිරීමේ ක‍්‍රියාකාරකම් ඇතුලත් කර ඇත.


02. මගේ වැඩ පොත
ඇ`ගිළි තුඩු මනසේ විධානයන්ට ක‍්‍රමාණුකූලව හැසිරවීමේ කුසලතාවය ලබා දීම අරමුණු කරගෙන සරල ක‍්‍රියාකාරකමේ සිට සංකීර්ණ ක‍්‍රියාකාරකම දක්වා පෙළගස්වා ඇත.


03. මගේ පින්තූර පොත
දරුවන්ගේ විමසිලිමත් බව වැඩි කිරීමටත් යමක් අවධානයෙන් යුතුව නිරීක්‍ෂණය කරන්නටත් පෙළඹවීමක් ඇති කිරීම උදෙසා සරල ක‍්‍රියාකාරකමේ සිට සංකීර්ණ ක‍්‍රියාකාරකම දක්වා පෙළගස්වා ඇත. දරුවාට නිසිලෙස වචන උච්චාරණය කිරීමේ සරල ක‍්‍රියාකාරකම් ද ඇතුලත් ය.


04. පෙර ලිවීමේ පොත
පෙර ලිවීමේ කුසලතාවයන් නිසිලෙස වර්ධනයට අවශ්‍ය සියලූම ක‍්‍රියාකාරකම් ඇතුලත් ය. අත් අකුරු ලස්සනට ලිවීමේ කුසලතාවය වර්ධනයට මඟ පාදන්නට සරල ක‍්‍රියාකාරකමේ සිට සංකීර්ණ ක‍්‍රියාකාරකම දක්වා පෙළගස්වා ඇත.


05. සැසඳීම් ක‍්‍රියාකාරකම් පොත
වම-දකුණ, උස-මිටි වැනි සංසන්දනාත්මක කරුණු පිළිබඳ අවබෝධය ලබා ගැනීමට මඟ පාදන්නට සරල ක‍්‍රියාකාරකමේ සිට සංකීර්ණ ක‍්‍රියාකාරකම දක්වා පෙළගස්වා ඇත.


06. ගණිත ක‍්‍රියාකාරකම් පොත
සරල ගණිතමය සංකල්ප මගින් ගණිතමය හැකියාව වර්ධනය කිරීමේ සරල ක‍්‍රියාකාරකමේ සිට සංකීර්ණ ක‍්‍රියාකාරකම දක්වා පෙළගස්වා ඇත.


නොමිලේ ලබාදෙන වර්ණ හා හැඩතල අවබෝධයට සහ ශරීරයේ කොටස් අවබෝධයට අවශ්‍ය ලීයෙන් නිර්මාණිත ප්‍රෙහෙලිකා 02 ක් හා සෞන්දර්යාත්මක කුසලතාවයන් දියුණු කිරීම සඳහා ඉංග‍්‍රීසි ගීත හා අත්වැඩ අඩංගු ඞීවීඞී තැටි දෙකක් මේ සමඟ වේ.


සියළු ක‍්‍රියාකාරකම් පෙරපාසල් අවසන් වසර දෙක ගත කරන දරුවන් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර, වසර දෙකක් සඳහා දිනකට ක‍්‍රියාකාරකම් එකක් හෝ දෙකක් කරවීම වැදගත් ය. දරුවන් දැඩි සේ වෙහෙසකර ලෙස ඉතා ඉක්මනින් මෙම ක‍්‍රියාකාරකම් කරවීම නිෂ්පලදායකය.


පෙරපාසල් ගුරුභවතුන් ද පෙරපාසලේ වසර දෙක සඳහාම නිර්දේශිත ක‍්‍රියාකාරකම් පොත් කට්ටලයක් ලෙස යොදා ගැනීම වැදගත් කරුණක් වේ. දරුවාගේ පාසල් කාල සීමාව නිසිලෙස බෙදා වෙන් කර වසර දෙක සඳහාම පොත් කට්ටලය යොදා ගැනීමෙන් වසර දෙක අවසානයේ පරිපූර්ණ ලෙස මූලික අවශ්‍යතාවයන් වර්ධනය වූ දරුවෙකු පාසල කරා යොමු කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.


දෙමාපියන් ද එලෙස ක‍්‍රියාකාරකම් බෙදා අමතර දැනුමක් ලබා දීම පිණිස දරුවා වෙහෙස නොකර දවසකට පැය භාගයක කාලයක් වසර දෙකක් පුරාවට පාඨමාලාවක් වශයෙන් දරුවා යොමු කිරීමෙන් වෙහෙසකාරී නොවන එපා නොවන අධ්‍යාපනයන් සඳහා දරුවා ව යොමු කිරීමට හැකි ය.


මෙම ක‍්‍රියාකාරකම සියල්ල පෙර පාසල් දරුවන්ට වූ වද, පළමු ශ්‍රේණියේ දරුවන්ට ද එලෙසම වැදගත් වනු ඇත. මඟ හැරී ඇති කොටස් නැවත මුල සිට ක‍්‍රමාණුකූලව පෙළ ගස්වමින් හුරු කරවීම තුළින් ඔහුගේ අනාගත අධ්‍යාපන හැකියාවන් වර්ධනයට උදව් වේ.

නැතිනම් නම / ලිපිනය / ජාතික හැදුනුුම්පත් අංකය පහත අංකයට SMS කරන්න. එවිට ඔබට ළගම ඇති තැපැල් කාර්යාලයෙන් මුදල් ගෙවා පොත් කට්ටලය ලබා ගත හැක. 0702159759. මිල රු. 2950/- ක් පමණි. පෙර පාසල් සදහා තොග වශයෙන් මිලදී ගැනීමේ දී තවත් විශේෂ වට්ටමක් ලබා ගත හැක.

 විස්තර පහත දැක්වෙන ලින්ක් මගින් ලබා ගත හැක

https://www.facebook.com/sooryasingithi/videos/2907572299313154/

SHIPPING DETAILS

WHAT ARE THE SHIPPING COSTS AND OPTIONS?

We do everything we can to make sure your order is delivered on time and in full. However please note that during peak demand time (e.g. Black Friday weekend, Christmas and Valentine's Day) deliveries may take longer than expected. Anything-Anyware currently uses USPS and DHL services to ship to the SRI LANKA, with standard and express shipping options available.

If you want to order from Anything-Anyware  to be shipped outside the Sri Lanka then please visit our international site at www.anythinganyware.com, where you can find the details on other delivery options.

 

WHERE DO YOU DELIVER TO?

Our World wide website (www.Anything-Anyware .us) delivers exclusively to the any country of the world.

We deliver worldwide and currently offer an International Delivery Service, which includes:

Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Falkland Islands, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Macedonia, Malaysia, Malta, Monaco, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Singapore, South Africa, Slovakia, Sri Lanka, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.

 

EVERY ORDER IS TRACKED TO YOUR DOOR

For maximum peace of mind, all orders are sent with tracking straight to your door. You can easily track your order on the relevant courier website with the information tracking code we automatically send to you on your order confirmation.

 

CHOOSING YOUR SHIPPING OPTION

When you check out, you will be able to choose which delivery service you would like. The checkout will always clearly explain which options are available to you.

All available items are in stock for same day dispatch. The tracking link in your confirmation email allows you to monitor the status of your order from dispatch to delivery.

 

WHAT IF YOU ARE OUT WHEN YOUR ORDER ARRIVES?

If you are out when the parcel arrives, a delivery attempt will be registered on your tracking (provided in your Shipping Confirmation Email). You will then be able to contact the courier directly via the details provided on their tracking page in order to rearrange delivery for a time more convenient for you or to arrange a collection (if available).

Most couriers have a delivery window of 8AM to 8PM and will provide a delivery time estimate but please refer to your tracking for more information.

  

WHAT IF YOUR ORDER DOESN'T ARRIVE WHEN YOUEXPECT?

If your delivery is more than 4 working days overdue, please contact us. We will then do everything we can to track down your order.

 

RETURNS & REFUNDS

At Anything-Anyware , we're not 100% happy unless you are, which is why we offer a simple returns policy. Learn more about our returns policy on our Returns & Refunds page.

 

EXPRESS DELIVERY

IMPORTANT NOTE: During peak demand time (e.g. Black Friday weekend, Christmas and Valentine's Day) deliveries may take longer than expected. For this reason our Express shipping may be delayed.

Generally, order before 12pm (BST) from Monday – Thursday for your order to arrive within 2 working days. We do not currently offer weekend delivery on Saturday or Sunday. Any orders placed on a Friday after 12pm (BST) or over the weekend with Express delivery will be dispatched the next working day and delivered within 2 working days. Orders placed on UK public holidays will be processed the following working day which can add one more day to delivery times.

 

Please note delivery estimates are subject to your location and couriers might extend the delivery window if your location is classified as "remote". Please contact our customer care team for more information on this.

If you order products from our site your order may be subject to import duties and taxes, which are applied when the delivery reaches its destination outside of the UK. Please note that we have no control over these charges and cannot predict their amount. Payment of any such import duties and taxes is the customer’s responsibility. Please contact your local customs office for further information.